Our work

Skybox Menzis

Groningen / Arnhem

/

40 m²

/

Completion date 2006

 

 

Projectteam Studio Groen+Schild;
Tine Groen, Anke Maas

Interieur loges Menzis Arnhem door Studio Groen+Schild
Interieur loges Menzis Arnhem door Studio Groen+Schild
Interieur loges Menzis Arnhem door Studio Groen+Schild
Interieur loges Menzis Arnhem door Studio Groen+Schild
Interieur loges Menzis Arnhem door Studio Groen+Schild
Interieur loges Menzis Arnhem door Studio Groen+Schild
Interieur loges Menzis Arnhem door Studio Groen+Schild
Interieur loges Menzis Arnhem door Studio Groen+Schild
Interieur loges Menzis Arnhem door Studio Groen+Schild
Interieur loges Menzis Arnhem door Studio Groen+Schild
Interieur loges Menzis Arnhem door Studio Groen+Schild
Interieur loges Menzis Arnhem door Studio Groen+Schild

Skybox Menzis

Groningen / Arnhem

/

40 m²

/

Completion date 2006

 

 

Projectteam Studio Groen+Schild;
Tine Groen, Anke Maas