De in 1966 gebouwde Rembrandtflat van Woningstichting Openbaar Belang heeft een flinke opknapbeurt gekregen. Het is een pilot voor energiebesparende maatregelen. Honderd huishoudens besparen dertig procent op hun energierekening. Voor deze besparing zorgen onder meer zonnecollectoren, warmtepompen en isolatie. Naast deze technische ingrepen hebben we de woonkwaliteit verbeterd door de trappenhuizen en galerijen aan te passen. De bestaande entree is gesloopt en vervangen door een aanbouw met een ruimte voor de huismeester. Zicht op de entree, de trappen en liften en op het buitengebied hebben de veiligheid vergroot. De flat is aantrekkelijker en zuiniger geworden. De energiebesparende maatregelen zorgen ervoor dat 15000 bomen gespaard blijven. Dat is een flink bos. Een woud van ruim honderd voetbalvelden

Fotografie: Christiaan de Bruijne

Projectteam Studio Groen+Schild:
Ellen Schild, Wilfred van Westerhuis, Eelco Schuijl