Herin­rich­ting afde­ling PA&O. De natuur­lijke omge­ving is de inspi­ra­tie voor een nieuwe manier van werken. Groei van het aantal mede­wer­kers en een verou­derd inte­rieur vormden de aanlei­ding voor de Univer­si­teit Twente om als pilot-project een flexi­bele werk­om­ge­ving voor de afde­ling PA&O te reali­seren. De park­ach­tige campus en de nieuwe grafi­sche huis­stijl van de UT vormden de inspi­ra­tie voor het inte­rieur­ontwerp.

Projectteam Studio Groen+Schild:
Tine Groen, Ester Schreibelt