De stoere buiten­kant van dit duur­zame gebouw vroeg om een huise­lijk en zacht inte­rieur. De orga­ni­sa­ties werken samen, daarom hebben we in het inte­rieur geen onder­scheid gemaakt per orga­ni­satie. Een tijd­loze basis in natuur­lijke mate­ri­alen en kleuren is aange­vuld met uitge­sproken kleur­ac­centen in het meubi­lair. Er wordt gewerkt volgens de prin­cipes van Het Nieuwe Werken rondom het dyna­mi­sche hart van het gebouw, het atrium. Naast werken en eten ont­moet­en de mede­wer­kers elkaar hier en hebben uitzicht op de binnen­plaats waar de brand­weer oefent.

Projectteam Studio Groen+Schild:
Ellen Schild, Rosanne Bommartini