Helder, licht en trans­pa­rant. Dat zijn de kern­be­grippen van de nieuwe bedrijfshal met kantoren voor Rhima Neder­land, een bedrijf voor inno­va­tieve vaat­was­sys­temen. Tien jaar geleden maakten we voor dit bedrijf een inte­rieur­ontwerp voor de bestaande show­room op dezelfde locatie. Nu hebben we het exte­rieur en het inte­rieur voor de nieuw­bouw ontworpen. De verbin­ding met het bestaande gebouw was een speciale wens van onze opdracht­gever. Om dit te bereiken hebben we een grote luifel ontworpen die de nieuwbouw en het bestaande gebouw visueel verbindt. We hebben gekozen voor pure mate­ri­alen als glas, staal en alumi­nium. Lange zicht­lijnen en daglicht in alle ruimtes, ook in de opslag­ruimtes, creëren een pret­tige atmos­feer voor alle werk­ne­mers.

Foto­grafie: Chris­tiaan de Bruijne

Projectteam Studio Groen+Schild:
Ellen Schild, Tine Groen, Wilfred van Westerhuis