Hotel In het huis van Deventer

Graansilo getransformeerd tot werkruimte voor Studio Groen+Schild

Deventer

Renovatie en verduurzaming hoofdkantoor Witteveen+Bos

Deventer

Interieur Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit

Nijmegen

Interieur kantoor Moneybird

Enschede