Our work

Restaurant Merkelbach

Amsterdam

/

260 m²

/

Completion date 2008

 

 

Projectteam Studio Groen+Schild;
Tine Groen, Ariënne Matser

Interieur restaurant Merkelbach Amsterdam door Studio Groen+Schild
Interieur restaurant Merkelbach Amsterdam door Studio Groen+Schild
Interieur restaurant Merkelbach Amsterdam door Studio Groen+Schild
Interieur restaurant Merkelbach Amsterdam door Studio Groen+Schild
Interieur restaurant Merkelbach Amsterdam door Studio Groen+Schild
Interieur restaurant Merkelbach Amsterdam door Studio Groen+Schild
Interieur restaurant Merkelbach Amsterdam door Studio Groen+Schild
Interieur restaurant Merkelbach Amsterdam door Studio Groen+Schild
Interieur restaurant Merkelbach Amsterdam door Studio Groen+Schild
Interieur restaurant Merkelbach Amsterdam door Studio Groen+Schild
Interieur restaurant Merkelbach Amsterdam door Studio Groen+Schild
Interieur restaurant Merkelbach Amsterdam door Studio Groen+Schild

Restaurant Merkelbach

Amsterdam

/

260 m²

/

Completion date 2008

 

 

Projectteam Studio Groen+Schild;
Tine Groen, Ariënne Matser