De grond en gebouwen van fruitteler en veefokker Derk Steenbruggen zijn al een tijd niet meer in gebruik als boerenbedrijf. De Parabool heeft de ambitie hier een zorglocatie te realiseren voor 24 (jong)volwassen mensen met een ernstige meervoudige beperking. Met kleinschalige woon, werk- en dagbesteding in de regio Zuidwest Overijssel richt de Parabool zich op ontplooiing, sociale contacten en integratie in de samenleving. Studio Groen+Schild is geselecteerd voor het maken van een stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp.

De bestaande boerderij blijft behouden, de naastgelegen jongveestal zal worden afgebroken en opnieuw worden opgebouwd. De gebouwen zullen geschikt worden gemaakt voor dagbesteding en ondersteunende diensten. Het agrarisch erfgoed blijft behouden en de boerderij wordt de beelddrager van het erf.

De schuren achter de boerderij zullen worden gesloopt. Deze zijn sterk verouderd, constructief slecht, en bevatten asbest. Hier zullen een drietal nieuwe, duurzame, houten gebouwen worden gerealiseerd ten behoeve van wonen en begeleiding van de cliënten. Deze nieuwe gebouwen krijgen de vorm van schuren om ze visueel ondergeschikt te maken aan het hoofdvolume; de bestaande boerderij.

Het onderhoud van de appelboomgaarden, de oogst en het maken van overheerlijke appelsap, is straks één van de dagactiviteiten. De fruitteelt, en daarmee de geschiedenis van de familie Steenbruggen, krijgt hiermee een nieuwe toekomst.

Renders: Studio Groen+Schild

Projectteam Studio Groen+Schild:
Ellen Schild, Arnold de Bruin, Marcel van der Kroef