De Parabool ondersteunt kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. Met kleinschalige woon, werk- en dagbestedingslocaties in de regio Zuidwest Overijssel richt de Parabool zich op ontplooiing, sociale contacten en integratie in de samenleving.

Het servicebureau van de Parabool is momenteel gevestigd aan de Colmschaterstraatweg in Schalkhaar. De organisatie heeft meerdere vestigingen voor dagbesteding waaronder een locatie aan de Colmschaterstraatweg en de Beatrixlaan in Deventer. De gebouwen van de dagbesteding en het servicebureau voldoen niet meer aan de huidige eisen en sluiten niet meer aan bij de gewenste manier van werken. De panden zijn verouderd, moeilijk te verduurzamen en niet goed te onderhouden.

De Parabool heeft het besluit genomen om een aantal gebouwen te verkopen en het bestaande gebouw aan de Brederodelaan te slopen. Het pand is inmiddels gesloopt en Studio Groen+Schild werkt in Bouwteam aan de uitwerking van het ontwerp voor een nieuw gebouw. Vier dagbestedingsgroepen en de mensen van het servicebureau gaan samen onder één dak.

Het nieuwe gebouw wordt duurzaam, flexibel en toekomst¬bestendig. Een houten gevel met verticale lamellen gaat het beeld bepalen. Een natuurlijk materiaal waarmee de verbinding met het park rondom de Jan Luykenkolk wordt gelegd. In de architectuur zijn nestkasten voor vogels, vleermuizen en holletjes voor egels opgenomen. Bouwen voor mens en dier, natuurinclusief.

Renders: Studio Groen+Schild

Bouwteam: De Parabool, Studio Groen+Schild, Buro Harro, Constructieadvies WSP, Nikkels Bouwbedrijf, Loohuis Installatiegroep, Kleissen Bouwmanagement

Projectteam Studio Groen+Schild:
Ellen Schild, Arnold de Bruin, Marcel van der Kroef, Dyneke Kuiken